VŠE, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT PŘED NÁKUPEM VÁNOČNÍHO STROMKU

Nastal čas nákupu vánočního stromku. Sdružení pěstitelů vánočních stromků vytisklo pro své pěstitele štítky (červené,žluté a modré barvy) s logem a textem: „Sdružení pěstitelů vánočních stromků – vypěstované na plantáži v České republice“. Pokud si koupíte stromek s tímto označením, je zaručeno, že je vypěstován na plantáži v České republice, a takto označeným stromkem podporujete české pěstitele a chráníte životní prostředí i naše lesy. Přírodní vánoční stromky na našem trhu jsou převážně vypěstovány za tímto účelem na plantážích vánočních stromků.

STROMEK PŘÍRODNÍ NEBO UMĚLÝ?

V České republice nebylo statisticky zjištěno kolik lidí používá stromek přírodní a kolik umělý, ale v Německu má umělý stromek pořád méně lidí a brzy klesne na 5 % . Podle odborníků je to dáno jednak tradicí a také dobrou životní úrovní obyvatel.

NĚCO MÁLO O PĚSTOVÁNÍ VÁNOČNÍCH STROMKŮ

Stromky se pěstují ze semene 2-4 roky ve školkách, potom se přesadí na plantáže, přičemž doba pěstování každého druhu je jiná, do výšky 180cm naroste stromek ze semínka za:

jedle kavkazská 10-12 let
smrk pichlavý 10-11 let
smrk ztepilý 9-10 let
borovice černá 7-8 let
borovice lesní 6-7 let

V průběhu pěstování se stromky tvarují střihem a vyvazováním. Po dobu pěstování na plantáži poskytují stromky úkryt drobnému ptactvu, broukům a jiným drobným živočichům, také produkují životadárný kyslík, který naše civilizace značně spotřebovává. Např.podle testů vypracovaných na Vídeňské univerzitě bylo zjištěno, že k výrobě jednoho umělého stromku je spotřebováno tolik kyslíku, kolik vyprodukuje několik set živých vánočních stromků po celou dobu svého růstu a proto argument některých lidí, že mají umělý stromek a tím chrání životní prostředí, je zcela mylný.

JAK SE CHOVAT K ŽIVÉMU VÁNOČNÍMU STROMKU:

Řezaný stromek:
V čase předvánočním je stromek třeba skladovat v chladném prostředí nejlépe postavený v nádobě s vodou, ale před tím je třeba odříznout malý špalíček na kmínku, zalepeného smolou, aby voda mohla ke stromku proniknout. Pokud máte na stromek stojan s vodou, musí kůra stromku dosahovat až do vody, tedy nesmí se ořezávat, stromek saje vodu pletivy pod kůrou. Po Vánocích stromek ostříháme a spálíme v kamnech nebo odneseme na sběrné místo.

Stromek v květináči:
Stromek přeneseme z venku do místa z vyšší teplotou 5-10 °C (sklep, garáž) a necháme ho tam několik dní, poté přeneseme na chodbu nebo do bytu do nevytápěné místnosti o teplotě 15-18 °C. Ve vytápěné místnosti v bytě je třeba stromek nechávat co nejkratší dobu a samozřejmě zalévat, ale pozor nepřelít. Po Vánocích stromek přenášíme v obráceném pořadí zpět a ponecháme až do jara v teplotě 1-5 °C. Ven stromek vyndáme až v období, kdy nehrozí pozdní mrazík. I přestože dodržujeme tento postup, někdy se stane, že stromek nepřežije, protože nezvládne rozdíl teplot.

Já bych do bytu doporučil řezaný vánoční stromek ve stojanu s vodou, a ten v květináči ozdobte a nechte na zahradě, balkóně či terase.

František Valdman, místopředseda Sdružení pěstitelů vánočních stromků