Úplné znění souhlasu se zacházením s osobními údaji

Vážený uživateli,

dovolujeme si Vás požádat o udělení souhlasu se zpracováváním osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Přečtete si prosím podrobně následující text a potvrďte souhlas svým podpisem.

Jako subjekt údajů souhlasím, aby Správce osobních údajů František Valdman, IČ: 62635441 se sídlem Hrádek 11, 34201 Sušice (Dále jen Správce) zpracovával moje osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a další jména, telefonní číslo, adresa bydliště,e-mail, po dobu nezbytně nutnou s ohledem na zákonné předpisy, nejdéle však 10 let od dne podpisu tohoto souhlasu.

Všechny tyto údaje jsou získávány přímo od každého zákazníka a tímto dává souhlas k jejich zpracování a jsou spravovány výhradně Správcem a zaměstnanci správce. Účelem sběru těchto informací je vznik smluvního vztahu stahující se k nákupu na našem eshopu. Veškeré os. údaje jsou zajištěny technickými a organizačními prostředky chránící je před zneužitím nebo ztrátou.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info@stromkyvanocni.cz nebo na telefonním čísle + 420 603 829 133.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

V Hrádku, dne: 25.5.2018

Podpis František Valdman